Kontaktai

Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Mob. Tel. Nr. Tel. Nr. El. paštas

ADMINISTRACIJA

1 Ramūnas Kašinskas Direktorius 8 618 04930 60 100 info@vilkvand.lt
2 Algimantas Kupstas Direktorius technikai 8 686 00266 60 101 a.kupstas@vilkvand.lt
3 Marija Žiemytė Administratorė 8 618 04480 Tel.Faks.60104 info@vilkvand.lt
4 Jolanta Žiemienė Vyr. buhalterė 8 686 87553 60 102 buhalterija@vilkvand.lt
5 Edita Astrauskienė Buhalterė 8 618 32407 60 103 abonentai@vilkvand.lt
6 Rita Kamaitienė Buhalterė 8 618 04472 51 002 abonentai@vilkvand.lt
7 Vytautas Sabašinskas Teisininkas 8 618 04460 60 107 v.sabasinskas@vilkvand.lt
8 Algirdas Andziulis Vyr. kontrolierius 8 618 04451 60 107
9 Algimantas Strungys Tiekėjas-sandėlininkas 8 618 04470 60 105
10 Giedrius Kurtinaitis Vyr. kontrolierius-šaltkalvis 8 618 04467

VILKAVIŠKIO CECHAS

11 Juozas Kriaučeliūnas Meistras 8 618 04432
12 Romualdas Būdava Meistras 8 618 04473

VILKAVIŠKIO NUOTEKŲ VALYKLA

13 Saulius Račkauskas Nuotekų valyklų meistras 8 618 32402
14 Česlovas Dulskis Dispečeris 8 618 04464 52 941

LABORATORIJA

15 Donatas Gvazdaitis Laboratorijos vedėjas 8 618 04712 53 843

KYBARTŲ CECHAS

16 Jonas Bielskus Meistras 8 618 04452 58 917