Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė 2017 m I ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija
1148,13
Padalinių vadovai
867,14
Laborantai
794,75
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai
517,28
Darbininkai
551,10