Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė 2017 m III ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija
1256,05
Padalinių vadovai
903,15
Laborantai
849,67
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai
550,54
Darbininkai
653,03