Avarinė tarnyba
Bendrovės veikla

Dokumentai ir pranešimai

Darbuotojų grupė 2020 m. II ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija 1904,60
Padalinių vadovai 1352,37
Laborantai 1226,36
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai 753,36
Darbininkai 1061,94

Pranešimai apie pastebėtą korupciją gali būti pateikiami telefonu 8-342-60100, elektroniniu pašto adresu info@vilkvand.lt, atsiuntus laišką adresu: UAB „Vilkaviškio vandenys“ Pramonės g. 13A, LT-70177 Vilkaviškis; arba tiesiogiai atvykus į bendrovę.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams

2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos Priedas Nr. 1

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano ataskaita 2018 m.

Pranešame, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ tvarko asmens duomenis. Visą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją galima rasti : PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 7 dalies nuostata, pranešame, kad UAB „Vilkaviškio vandenys“ (j.a.k. 185304657, Pramonės g. 13, Vilkaviškis) paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Advokatų profesinė bendrija “Kaminskienė ir partneriai PROTEGO”

Arnas Petraitis
Žvejų g. 14A, Vilnius
duomenu.apsauga@protego.lt
Tel. Nr. +370 694 90 339

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės