Dėl vandentvarkos infrastruktūros perėmimo

Vadovaujantis LR geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764, 13 straipsniu, geriamojo vandens tiekimą savivaldybės teritorijoje organizuoja savivaldybių institucijos. Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, nustatytoje pagal šio įstatymo 12 straipsnio nuostatas, viešąjį geriamojo vandens tiekimą vykdo viešasis geriamojo vandens tiekėjas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra viešasis geriamojo vandens tiekėjas (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota veiklos licenzija Nr. L7-GVTNT-47).

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu geriamojo vandens tiekimo organizavimui UAB ,,Vilkaviškio vandenys“ buvo perduotos eksploatuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios Mažučių k., Dailučių k., Kisiniškių k., Vaičlaukio k. ir dalies Gražiškių miestelio vandentiekio sistemos.

Informuojame, kad šiose gyvenvietėse nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. bus sudarinėjamos šalto vandens tiekimo sutartys su vartotojais ir įrengiami atsiskaitomieji geriamojo vandens apskaitos prietaisai.

Geriamojo vandens kaina už 1 m³ individualiame name – 0,73 Eur (su PVM),  daugiabutyje name – 0,80 Eur (su PVM). Pardavimo kaina individualiame name – 1,05 Eur (su PVM) apskaitos prietaisui per mėn., daugiabutyje name – 1,40 Eur (su PVM) butui per mėn.