Paruoškite vandens apskaitos mazgus šalčiams

Prasidėjus šaltajam periodui UAB „Vilkaviškio vandenys“ primena ir prašo individualių namų šeimininkų, įmonių vadovų, namų valdų administratorių apžiūrėti ir įvertinti, ar pakankamai apšiltinti vandens apskaitos mazgai.

Patalpose, kur įrengtas vandens apskaitos mazgas, temperatūra neturi būti žemesnė nei +5 C°. Priešingu atveju, vidaus vamzdynuose ir skaitiklyje esantis vanduo gali užšalti. Tipinės užšalimo pasekmės: vandens tiekimo pertrūkiai ir skaitiklių sugadinimas. Geriamojo vandens vartotojai užtikrina ir atsako už geriamojo vandens naudojimo įrenginių taip pat ir vandens apskaitos mazgo priežiūros reikalavimų vykdymą.  Sugadinus (sušąldžius) skaitiklius už  jų pakeitimą sumokėti turi patalpų savininkas.

Siekdama apsaugoti vartotojus nuo nepatogumų bei papildomų išlaidų, UAB „Vilkaviškio vandenys“ rekomenduoja, kaip tinkamai pasiruošti žiemai:

  • užsandarinti pastatų duris, rūsių langus, bei kitas kiaurymes;
  • papildomai apšiltinti nešildomose patalpose (rūsiuose, sodo nameliuose, garažuose, gamybinėse patalpose ir kt.) esančius vandens apskaitos mazgus, vamzdynus bei įrenginius, panaudojant termoizoliacines medžiagas;
  • kreiptis į UAB „Vilkaviškio vandenys“ dėl vandens atjungimo ir skaitiklių nuėmimo negyvenamose bei nešildomose patalpose tel. (8 342) 60103,

 

UAB „Vilkaviškio vandenys“ administracija