Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros

Informuojame, kad situacija su atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų pakeitimu su metrologine patikra 2017 m. sausio 1 d. yra žymiai pagerėjusi.

Pateikiame 2016 metų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros ataskaita:

 

Įvadiniai apskaitos prietaisai Geriamojovandens apskaitos

prietaisai

Viso Su patikra,

proc.

Be patikros,

proc.

su patikra be patikros su patikra be patikros su patikra be patikros
851 22 13391 574 14242 598 96 4

 

Šiais metais bus pakeisti visi likę įvadiniai apskaitos prietaisai. Dėl techninių kliūčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų daugiabučių namuose – 56 vnt. ir individualiuose namuose – 158 vnt.

Keisdami vartotojų geriamojo vandens apskaitos prietaisus, susiduriame su problema, kuomet  būstai šiuo metu yra negyvenami (gyventojai  išvykę), tokiu atveju yra paliekami pranešimai dėl apskaitos prietaisų keitimo laiko derinimo.