Kontaktai_t

Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Mob. Tel.           Nr. Tel. Nr. El. paštas
ADMINISTRACIJA
1 Ramūnas Kašinskas Direktorius 8 618 04930 60 100 info@vilkvand.lt
2 Algimantas Kupstas Direktorius technikai 8 686 00266 60 100 a.kupstas@vilkvand.lt
3 Marija Žiemytė Administratorė 8 618 04480
60100
info@vilkvand.lt
4 Jolanta Žiemienė Vyr. buhalterė 8 686 87553 60 100 buhalterija@vilkvand.lt
5 Edita Astrauskienė Buhalterė 8 618 32407 60 100 abonentai@vilkvand.lt
6 Rita Kamaitienė Buhalterė 8 618 04472 60 100 abonentai@vilkvand.lt
7 Vytautas Sabašinskas Pardavimų ir kontrolės skyriaus vadovas 8 618 04460 60 100 v.sabasinskas@vilkvand.lt
8 Justina Valentienė Juristė 8 618 04483 60 100
j.valentiene@vilkvand.lt
9 Algimantas Strungys Tiekėjas-sandėlininkas 8 618 04470  a.strungys@vilkvand.lt
10 Giedrius Kurtinaitis Vyr. kontrolierius-šaltkalvis 8 618 04467  g.kurtinaitis@vilkvand.lt
VILKAVIŠKIO CECHAS
12 Juozas Kriaučeliūnas Meistras 8 618 04432  j.kriauceliunas@vilkvand.lt
13 Romualdas Būdava Meistras 8 618 04473  r.budava@vilkvand.lt
VILKAVIŠKIO NUOTEKŲ VALYKLA
14 Saulius Račkauskas Nuotekų valyklų meistras 8 618 32402  s.rackauskas@vilkvand.lt
15 Česlovas Dulskis Dispečeris 8 618 04464
LABORATORIJA
16 Donatas Gvazdaitis Laboratorijos vedėjas 8 618 04712  d.gvazdaitis@vilkvand.lt
KYBARTŲ CECHAS
17 Jonas Bielskus Meistras 8 618 04452  j.bielskus@vilkvand.lt