Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė 2019 m. II ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija
1701,73
Padalinių vadovai
1185,75
Laborantai
1101,28
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai
722,79
Darbininkai
1034,90