Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė 2018 m IV ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija
1202,58
Padalinių vadovai
921,11
Laborantai
796,68
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai
562,38
Darbininkai
683,59