Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė 2017 m IV ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija
1195,99
Padalinių vadovai
831,34
Laborantai
800,07
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai
535,18
Darbininkai
675,54