D.U.K.

Kaip uždeklaruoti skaitiklių rodmenis?

  1. Kairėje esančiame meniu pasirenkame punktą „skaitiklių deklaravimas
  2. Laukelyje „Iki“ įvedame skaitiklio rodmenis
  3. Spaudžiame mygtuką „deklaruoti“