Teikiamos paslaugos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017-11-24 nutarimu  Nr. O3E-523 patvirtino

UAB „Vilkaviškio vandenys“  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos eurais

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute: 2,21 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 0,86 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,36 Eur/m³
   nuotekų surinkimo 0,61 Eur/m³
   nuotekų valymo 0,67 Eur/m³
   dumblo tvarkymo 0,08 Eur/m³
pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,73 Eur butui per mėn.
kai dėl techninių priežasčių nėra galimybių įrengti apskaitos prietaiso 0,75 Eur butui per mėn.
pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade 6,24 Eur namui per mėn

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo individualiame name: 2,01 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 0,77 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,23 Eur/m³
   nuotekų surinkimo 0,54 Eur/m³
   nuotekų valymo 0,61 Eur/m³
   dumblo tvarkymo 0,08 Eur/m³
pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,16 Eur apskaitos prietaisui per mėn.
kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,50 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms )

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms): 2,12 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 0,90 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,22 Eur/m³
   nuotekų surinkimo 0,54 Eur/m³
   nuotekų valymo 0,59 Eur/m³
   dumblo tvarkymo 0,08 Eur/m³
vidutinę pardavimo kainą abonentams 2,25 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms): 2,00 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 0,77 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,22 Eur/m³
   nuotekų surinkimo 0,54 Eur/m³
   nuotekų valymo 0,59 Eur/m³
   dumblo tvarkymo 0,08 Eur/m³

 

 

PAPILDOMAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato

vnt.

Kaina, Eur

(be PVM)

Kaina, Eur

(su PVM)

1 Transporto priemonių ir mechanizmų kainos      
1.1  Nuotekų tinklų plovimas VW LT plovimo įranga * val. 16,53 20,00
1.2 Nuotekų išvežimas RZO36 GAZ53 (cisterna 3,0 m3) * vnt. 14,05 17,00
1.3 Nuotekų tinklų ir šulinių plovimas IVECO ML150 * val. 24,79 30,00
1.4  Kasimo darbai ekskavatoriumi JUMZ-6KL * val. 16,55 20,00
1.5 Kasimo darbai ekskavatoriumi JCB * val. 24,79 30,00
2 Darbininkų ir darbuotojų paslaugų kainos
2.1 Teikiamų šaltkalvio-remontininko paslaugų įkainis * val. 5,54 6,70
2.2 Vandens skaitiklio plombos nuėmimas, uždėjimas * vnt. 2,48 3,00
2.3 Prijungimo sąlygų parengimas prisijungimui prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vnt. 4,13 5,00
3 Geriamojo vandens laboratorijos analizių atlikimas:
3.1 Mikrobiologinis tyrimas (pilnas) 1 tyrimas 22,95 27,77
3.2 Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas 1 tyrimas 4,07 4,92
3.3 Koliforminių bakterijų nustatymas 1 tyrimas 6,54 7,91
3.4 Žarninių lazdelių (Escherichia coli) nustatymas 1 tyrimas 6,84 8,28
3.5 Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas 1 tyrimas 5,50 6,66
3.6 Elektrinio laidžio nustatymas 1 tyrimas 1,91 2,31
3.7 pH nustatymas 1 tyrimas 1,91 2,31
3.8 Bendrosios geležies nustatymas 1 tyrimas 3,59 4,34
3.9 Nitritų kiekio nustatymas 1 tyrimas 3,59 4,34
3.10 Nitratų kiekio nustatymas 1 tyrimas 4,07 4,92
3.11 Chloridų kiekio nustatymas 1 tyrimas 4,78 5,79
3.12 Amonio kiekio nustatymas 1 tyrimas 4,31 5,21
3.13 Drumstumo nustatymas 1 tyrimas 2,63 3,18
3.14 Spalvos nustatymas 1 tyrimas 4,31 5,21
3.15 Sulfatų kiekio nustatymas 1 tyrimas 3,59 4,34
3.16 Permanganatinė oksidacija 1 tyrimas 4,55 5,50
3.17 Skonis 1 tyrimas 0,71 0,86
3.18 Kvapas 1 tyrimas 0,71 0,86
4 Nuotekų, lietaus vandens laboratorinių analizių atlikimas:
4.1 Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas 1 tyrimas 6,15 7,44
4.2 BDS7 nustatymas 1 tyrimas 9,04 10,93
4.3 ChDS nustatymas 1 tyrimas 6,23 7,54
4.4 Amonio azoto nustatymas 1 tyrimas 3,56 4,31
4.5 Nitritų kiekio nustatymas 1 tyrimas 3,53 4,27
4.6 Nitratų kiekio nustatymas 1 tyrimas 2,92 3,54
4.7 Fosfatų fosforo kiekio nustatymas 1 tyrimas 3,62 4,38
4.8 Bendro fosforo kiekio nustatymas 1 tyrimas 4,20 5,08
4.9 Bendro azoto kiekio nustatymas 1 tyrimas 14,84 17,96
4.10 ištirpęs deguonis 3,63 4,39
4.11 Permanganatinė oksidacija 1 tyrimas 3,62 4,38
4.12 Nuotekų mėginių pristatymas dėl naftos produktų analičių atlikimo į „Kauno vandenis“ nuotekų laboratoriją (be analizių atlikimo sąnaudų) 1 tyrimas 26,95 32,61
4.13 Nuotekų mėginių pristatymas dėl naftos produktų analičių atlikimo į „Kauno vandenis“ nuotekų laboratoriją (be analizių atlikimo sąnaudų), kai vienu vežimu pristatomi 5 ir daugiau mėginių 1 tyrimas 5,39 6,52

 

Pastabos *     Už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą 0,65 EUR (su PVM mokesčiu)

  • Atliekant paslaugas šventinėmis ir išeiginėmis dienomis, paslaugų kaina didinama 1,5 karto
  • Mažiausias transporto priemonių ir mechanizmų paslaugos laikas skaičiuojamas 1 val.
  • Mažiausias šaltkalvio teikiamos paslaugos laikas skaičiuojamas 0,5 val.
  • Atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai, taikant 5 % antkainį