Kainos

Remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-933 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. O3E-523 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatomos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

Rodiklis Kaina, be PVM Kaina, su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 1,83 2,21
Geriamojo vandens tiekimo 0,71 0,86
Nuotekų tvarkymo: 1,12 1,36
nuotekų surinkimo 0,50 0,61
nuotekų valymo 0,55 0,67
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3: 1,66 2,01
Geriamojo vandens tiekimo 0,64 0,77
Nuotekų tvarkymo: 1,02 1,23
nuotekų surinkimo 0,45 0,54
nuotekų valymo 0,50 0,61
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: 1,75 2,12
Geriamojo vandens tiekimo 0,74 0,90
Nuotekų tvarkymo: 1,01 1,22
nuotekų surinkimo 0,45 0,54
nuotekų valymo 0,49 0,59
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams bei vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 1,65 2,00
Geriamojo vandens tiekimo 0,64 0,77
Nuotekų tvarkymo: 1,01 1,22
nuotekų surinkimo 0,45 0,54
nuotekų valymo 0,49 0,59
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,43 1,73
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,62 0,75
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. 5,16 6,24
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, 0,96 1,16
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso , Eur/namui per mėn. 0,41 0,50
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 1,86 2,25
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 4,78 5,78

Atsiskaitymas už paslaugas, kai nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4 punktu, UAB „Vilkaviškio vandenys“ apskaičiavo ir direktoriaus   2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V – 1 „Dėl vidutinio geriamojo vandens suvartojimo kiekio patvirtinimo“, patvirtino vidutinį Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,97 m3 gyventojui per mėnesį. Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja  2020 m. vasario 1 d.

Vidutinio suvartojamo gerimaojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  1. Jei dėl techninių ar kitų priežaščių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaito prietaiso, tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t.y. 1,97 m3 gyventojui per mėnesį.
  2. Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t.y. 1,97 m3 gyventojui per mėnesį.
  3. Jei vartotojas atsisako įsileisti UAB „Vilkaviškio vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t.y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksplotavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įsileisti dienos (atsisakymo įsileisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įsileisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis – 1,97 m3 gyventojui per mėnesį padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.