Kainos

Remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-933 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. O3E-523 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatomos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

Rodiklis Kaina, be PVM Kaina, su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 1,83 2,21
Geriamojo vandens tiekimo 0,71 0,86
Nuotekų tvarkymo: 1,12 1,36
nuotekų surinkimo 0,50 0,61
nuotekų valymo 0,55 0,67
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3: 1,66 2,01
Geriamojo vandens tiekimo 0,64 0,77
Nuotekų tvarkymo: 1,02 1,23
nuotekų surinkimo 0,45 0,54
nuotekų valymo 0,50 0,61
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: 1,75 2,12
Geriamojo vandens tiekimo 0,74 0,90
Nuotekų tvarkymo: 1,01 1,22
nuotekų surinkimo 0,45 0,54
nuotekų valymo 0,49 0,59
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams bei vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 1,65 2,00
Geriamojo vandens tiekimo 0,64 0,77
Nuotekų tvarkymo: 1,01 1,22
nuotekų surinkimo 0,45 0,54
nuotekų valymo 0,49 0,59
nuotekų dumblo tvarkymo 0,07 0,08
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,43 1,73
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,62 0,75
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. 5,16 6,24
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, 0,96 1,16
kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso , Eur/namui per mėn. 0,41 0,50
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 1,86 2,25
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 4,78 5,78