Projektai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas

Vilkaviškio rajono Kybartų, Virbalio, Maldėnų, Alvito gyvenvietėse pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009. Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas, vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir Alvito nuotekų valyklos rekonstrukcija sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-41-0009, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektą kartu finansuoja ir Projekto partneris Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdytojas UAB „Vilkaviškio vandenys“

Projekto vykdytojas Projekto partneris
UAB „vilkaviškio vandenys“ Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

Projekto tikslinė grupė Vilkaviškio raj. Kybartų m., Virbalio m., Maldėnų ir Alvito k. gyventojai, įmonės, įstaigos.

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Vilkaviškio rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą numatoma:

 • Nuotekų valyklos rekonstrukcija Vilkaviškio rajono Alvito gyvenvietėje. Vyksta pirkimo procedūros. Preliminariu vertinimu planuojama sutarties vertė 200.000,00 EUR (be PVM).
 • Naujų nuotekų tinklų statyba Maldėnų kaime. Preliminariu vertinimu planuojama pakloti 4,00 km naujų nuotekų tinklų. Vyksta pirkimo procedūros. Preliminariu vertinimu planuojama sutarties vertė 300.000,00 EUR (be PVM).
 • Naujų nuotekų tinklų statyba Virbalio, Kybartų miestuose ir geriamojo vandens tinklų rekonstrukcija Kybartų mieste. Preliminariu vertinimu Virbalyje planuojama pakloti 0,15  km naujų nuotekų tinklų, Kybartuose – 0,16 km. naujų nuotekų tinklų ir pastatyti 1 nuotekų kėlyklą. Kybartuose planuojama rekonstruoti 1,60  km vandentiekio tinklų. Pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Sudokas“, sutarties vertė 124.400,00 EUR (be PVM).
 • Inventorizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Vilkaviškio rajone. Preliminariu vertinimu Vilkaviškio raj. planuojama inventorizuoti 126,80 km nuotekų ir vandentiekio tinklų. Pasirašyta sutartis su Rangovu VĮ „Valstybės žemės fondas“, sutarties vertė 62.132,00 EUR (be PVM).

Vyksta pirkimo procedūros ir projektavimas, darbus planuojama baigti 2021 m. pabaigoje.

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei valymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio  rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

 • Vilkaviškio rajono Maldėnų kaime 89 namų ūkiams bus sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų (89*2,1=187 gyventojai);
 • Vilkaviškio rajono Virbalio mieste 6 namų ūkiams bus sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų (6*2,1=13 gyventojų).
 • Vilkaviškio rajono Kybartų mieste 6 namų ūkiams bus sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų (6*2,1=13 gyventojų).
 • pagerės vandens tiekimo paslaugų kokybė 662 namų ūkiams (1390 gyv.),
 • nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir kokybė pagerės 157 namų ūkiams (330 gyv.).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio mieste ir Vilkaviškio rajono Gižų, Klausučių, Didžiųjų Šelvių, Kisiniškių gyvenvietėse pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0005. Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija ir Gižų nuotekų valyklos statyba  sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-41-0005, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektą kartu finansuoja ir Projekto partneris Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdytojas UAB „Vilkaviškio vandenys“

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

   

UAB „vilkaviškio vandenys“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

Projekto tikslinė grupė Vilkaviškio raj. Gižų, Klausučių, Didžiųjų Šelvių, Kisiniškių km. bei Vilkaviškio m. gyventojai, įmonės, įstaigos.

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą numatoma:

 • Nuotekų valyklos įrengimas Vilkaviškio rajono Gižų gyvenvietėje. 2017-04-24 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „KRS“, sutarties vertė 193.500,00 EUR (be PVM).
 • Naujų nuotekų tinklų statyba Gižų kaime. Preliminariu vertinimu planuojama pakloti 7,45 km naujų nuotekų tinklų. 2017-03-28 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Utenos melioracija“, sutarties vertė 831.611,00 EUR (be PVM).
 • Naujų nuotekų tinklų statyba Klausučių kaime. Preliminariu vertinimu Klausučių kaime planuojama pakloti 2,14  km naujų nuotekų tinklų, pastatyti 1 nuotekų siurblinę. 2017-03-28 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Utenos melioracija“, sutarties vertė 251.758,00 EUR (be PVM).
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kisiniškių ir Didžiųjų Šelvių k. Preliminariu vertinimu Didžiųjų Šelvių kaime planuojama pakloti 1,76 km naujų vandentiekio ir 1,76 km nuotekų tinklų pastatyti 2 nuotekų siurblines. Taip pat planuojama pakloti 0,157 km vandentiekio tinklų nuo esamų Kisiniškių kaimo vandentiekio tinklų iki esamų Vilkaviškio miesto vandentiekio tinklų. 2017-03-31 pasirašyta sutartis su Rangovu Per Aarsleff A/S filialas, sutarties vertė 273.476,00 EUR (be PVM).
 • Nuotekų tinklų rekonstrukcija Vilkaviškio mieste. Preliminariu vertinimu  Vilkaviškio mieste planuojama rekonstruoti 0,99 km esamų nuotekų tinklų. 2017-03-31 pasirašyta sutartis su Rangovu Per Aarsleff A/S filialas, sutarties vertė 150.925,00 EUR (be PVM).

Vyksta projektavimas, darbus planuojama baigti 2018 m. pabaigoje.

Įgyvendinant Projektą bus nupirkta asenizacinė mašina, kuri bus naudojama nuotekų pervežimui.

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei valymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio  rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

 • Vilkaviškio rajono Gižų kaime 155 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (155*2,4=372 gyventojai);
 • Vilkaviškio rajono Klausučių kaime 62 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (62*2,4=149 gyventojai).
 • Vilkaviškio rajono Didžiųjų Šelvių kaime 36 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų (36*2,4=86 gyventojai) ir 36 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (36*2,4=86 gyventojai).
 • Vilkaviškio rajono Kisiniškių kaime 63 namų ūkiai prisijungę prie vandentiekio tinklų (63*2,4=151 gyventojai).y.
 • pagerės vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 99 namų ūkiams (237 gyv.),
 • nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas pagerės 253 namų ūkiams (607 gyv.).

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pilviškių gyvenvietėje II etapas 05.3.2-APVA-V-013-01-0027

5c49055077c46a737fa32da10fd9a0e7Projekto finansavimas numatytas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos infrastruktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosaugos, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Projekto esmė yra padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti paslaugų kokybę Vilkaviškio rajono Pilviškių gyvenvietės gyventojams. Šiose teritorijose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nėra pakankamai išplėtota. Gyventojams, kurie neturi galimybės prisijungti prie viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų, neįmanoma užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimo ir tinkamo nuotekų šalinimo. Įgyvendinus projektą, numatyta minėtoje gyvenvietėse nutiesta 11,1 km naujų vandentiekio ir 15,1 km naujų nuotekų tinklų. Prie vandentiekio tinklų bus prijungti 329 namų ūkiai, o prie nuotekų tinklų bus naujai prijungti 362 namų ūkiai. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų, o surinktų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė – 100 proc. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas yra viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Vilkaviškio rajono savivaldybė perdavė UAB „Vilkaviškio vandenys“. Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins pagrindinės šios įmonės funkcijos – aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą.