Projekto vykdytojas
UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“
VILKAVIŠKIO RAJONE PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
05.3.2-APVA-R-014-41-0009
„GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO RAJONE, II ETAPAS“
Vilkaviškio rajono Kybartų ir Virbalio miestuose, bei Alvito ir Maldėnų kaimuose pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009.

 

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę ir prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilkaviškio rajone.
Projekto tikslinė grupė Vilkaviškio rajono Kybartų ir Virbalio miestų, bei Alvito ir Maldėnų kaimų gyventojai, įmonės, įstaigos.
Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis centralizuota vandentiekio ir nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas bei nuotekų valyklos rekonstrukcija sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.
2019 m. rugsėjo 26 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009 finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 773.174,00 EUR.
Dalį reikiamų lėšų apmokės Projekto vykdytojas UAB „Vilkaviškio vandenys”.

– Kybartų miesto Darvino g. planuojama rekonstruoti apie 1,6 km esamų prastos būklės vandentiekio tinklų, 662 vartotojai šiuo metu naudojasi prastos kokybės geriamojo vandens tiekimo paslaugomis.
– Virbalio miesto Vilniaus g. planuojama pakloti apie 0,15 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, nes 6 vartotojai negali naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis, bus sudaryta galimybė 11 būstų prisijungti prie naujai pastatytų tinklų.
– Kybartų miesto Dariaus ir Girėno g. planuojama pakloti 0,16 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, nes 6 vartotojai negali naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis, bus sudaryta galimybė 7 būstams prisijungti prie naujai pastatytų tinklų.
– Maldėnų kaime planuojama pakloti 4 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, 89 vartotojai negali naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis, bus sudaryta galimybė 100 būstų prisijungti prie naujai pastatytų tinklų.
– Alvito kaime planuojama rekonstruoti prastos būklės esamus nuotekų valymo įrenginius, kurie pagerins nuotekų išvalymo kokybės Alvito ir Maldėnų kaimo gyventojams (305 GE).

Didžioji dalis vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų nėra tinkamai registruoti Registrų centre, nes jie UAB „Vilkaviškio vandenys“ buvo perduoti įvairiais perdavimo aktais, Tarybos sprendimais nedetalizuojant konkretaus turto ir jo būklės. Norint tinkamai valdyti turtą, reikalinga atlikti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizaciją, suskaitmeninimą, registraciją.

Įgyvendinant projektą planuojama:
– inventorizuoti, suskaitmeninti, registruoti 126,8 km vandentiekio ir nuotekų tinklų
– pakloti 4,31 km nuotekų tinklų,
– rekonstruoti 1,6 km vandentiekio tinklų,
– rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Alvito kaime,
– teikti projekto įgyvendinimui reikalingas paslaugas.

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ nuostatas.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, rangos darbų sutartis pasirašyta 2019-12-30. Rangovas UAB „Sudokas“, darbus planuojama atlikti per 16 mėnesių. Projektavimui sutartis pasirašyta 2020-02-25 su UAB „Ugira“, projektą planuojama baigti per 7 mėn.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į UAB „Vilkaviškio vandenys“ tel. . +370 60100 ar el. paštu info@vilkvand.lt.

UAB „Vilkaviškio vandenys“ iš anksto atsiprašo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio, Alvito ir Maldėnų gyventojų ir svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašo būti kantrius.