Susisiekite su mumis
Informacija

Apie bendrovę

UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra Vilkaviškio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, turinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-47, 2015-07-17 išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir 2015-12-18 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-237 paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, taip pat 2018-03-30 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Informacija

Apie bendrovę

UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra Vilkaviškio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, turinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-47, 2015-07-17 išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir 2015-12-18 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-237 paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, taip pat 2018-03-30 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrai

Bendrovė užtikrina požeminio geriamojo vandens gavybą, jo gerinimą ir nepertraukiamą tiekimą esamiems 11 788 vartotojams ir abonentams, eksploatuojant 70 gyvenamųjų vietovių vandentvarkos ūkio infrastruktūras, susidedančias iš 57 vandenviečių, kuriose yra 69 gręžiniai su 69 vandens siurbliais, 9 VGĮ (vandens gerinimo įrenginiai) ir 309 km vandentiekio tinklų bei 354 hidrantus, taip pat nuotekų tvarkymo paslaugas 9033 vartotojams ir 17 gyvenamųjų vietovių abonentams, eksploatuojant 11 NVĮ (nuotekų valymo įrenginiai), 63 NS (nuotekų siurblinės) su 107 nuotekų siurbliais ir 182 km nuotekų tinklų. Bendrovės darbuotojai prižiūri 15 373 vandens apskaitos prietaisų. Taip pat vykdoma paviršinių nuotekų tvarkymo veikla. Papildoma įmonės veikla – tai nuotekų vežimas asenizaciniu transportu, nuotekų vamzdynų prakimšimas ir praplovimas, VAM (vandens apskaitos mazgų) įrengimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas, įvadų ir išvadų įrengimas, vandens ir nuotekų laboratorijos paslaugos.