Vilkaviškio mieste ir Vilkaviškio rajono Gižų, Klausučių, Didžiųjų Šelvių, Kisiniškių gyvenvietėse pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0005. Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija ir Gižų nuotekų valyklos statyba sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.
Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-41-0005, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Projektą kartu finansuoja ir Projekto partneris Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdytojas UAB „Vilkaviškio vandenys“
Projekto vykdytojas
Projekto partneris
UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.
Projekto tikslinė grupė Vilkaviškio raj. Gižų, Klausučių, Didžiųjų Šelvių, Kisiniškių km. bei Vilkaviškio m. gyventojai, įmonės, įstaigos.
Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojams.
Įgyvendinant projektą numatoma:
– Nuotekų valyklos įrengimas Vilkaviškio rajono Gižų gyvenvietėje. 2017-04-24 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „KRS“, sutarties vertė 193.500,00 EUR (be PVM).
– Naujų nuotekų tinklų statyba Gižų kaime. Preliminariu vertinimu planuojama pakloti 7,45 km naujų nuotekų tinklų. 2017-03-28 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Utenos melioracija“, sutarties vertė 831.611,00 EUR (be PVM).
– Naujų nuotekų tinklų statyba Klausučių kaime. Preliminariu vertinimu Klausučių kaime planuojama pakloti 2,14 km naujų nuotekų tinklų, pastatyti 1 nuotekų siurblinę. 2017-03-28 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Utenos melioracija“, sutarties vertė 251.758,00 EUR (be PVM).
– Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kisiniškių ir Didžiųjų Šelvių k. Preliminariu vertinimu Didžiųjų Šelvių kaime planuojama pakloti 1,76 km naujų vandentiekio ir 1,76 km nuotekų tinklų pastatyti 2 nuotekų siurblines. Taip pat planuojama pakloti 0,157 km vandentiekio tinklų nuo esamų Kisiniškių kaimo vandentiekio tinklų iki esamų Vilkaviškio miesto vandentiekio
tinklų. 2017-03-31 pasirašyta sutartis su Rangovu Per Aarsleff A/S filialas, sutarties vertė 273.476,00 EUR (be PVM).
– Nuotekų tinklų rekonstrukcija Vilkaviškio mieste. Preliminariu vertinimu Vilkaviškio mieste planuojama rekonstruoti 0,99 km esamų nuotekų tinklų. 2017-03-31 pasirašyta sutartis su Rangovu Per Aarsleff A/S filialas, sutarties vertė 150.925,00 EUR (be PVM).
Vyksta projektavimas, darbus planuojama baigti 2018 m. pabaigoje.
Įgyvendinant Projektą bus nupirkta asenizacinė mašina, kuri bus naudojama nuotekų pervežimui.
Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei valymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.
Įgyvendinant projektą rekonstruotais bei naujai paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais bei naujai pastatyta nuotekų valykla naudosis:
– Vilkaviškio rajono Gižų kaime 155 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (155*2,4=372 gyventojai);
– Vilkaviškio rajono Klausučių kaime 62 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (62*2,4=149 gyventojai).
– Vilkaviškio rajono Didžiųjų Šelvių kaime 36 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų (36*2,4=86 gyventojai) ir 36 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (36*2,4=86 gyventojai).
– Vilkaviškio rajono Kisiniškių kaime 63 namų ūkiai prisijungę prie vandentiekio tinklų (63*2,4=151 gyventojai). T.y.
– pagerės vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 99 namų ūkiams (237 gyv.),
– nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas pagerės 253 namų ūkiams (607 gyv.).