Susisiekite su mumis

Paslaugų kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute: 3,20 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 1,22 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,98 Eur/m³
 nuotekų surinkimo 0,86 Eur/m³
 nuotekų valymo 0,99 Eur/m³
 dumblo tvarkymo 0,13 Eur/m³
pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
kai bute įrengtas vandens apskaitos prietaisas 1,39 Eur butui per mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas individualių namų ir kitų patalpų, įvade

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas įvade: 3,16 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 1,21 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,95 Eur/m³
 nuotekų surinkimo 0,85 Eur/m³
 nuotekų valymo 0,97 Eur/m³
 dumblo tvarkymo 0,13 Eur/m³
pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas įvade:
kai individualiame name įrengtas vandens apskaitos prietaisas 1,05 Eur už kiekvieną a/p per mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei vandenį skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams (įmonėms)

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms) 3,26 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 1.33 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,93 Eur/m³
 nuotekų surinkimo 0,83 Eur/m³
 nuotekų valymo 0,97 Eur/m³
 dumblo tvarkymo 0,13 Eur/m³
pardavimo kaina abonentams (įmonėms) 1,67 Eur už kiekvieną a/p per mėn.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paslaugas patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti tiekiamą vartotojams, bei vartotojams perkantiems paslaugą daugiabučių namų įvade

Paslaugos pavadinimas Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams ir vartotojams daugiabučių namų įvade: 3,13 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 1,20 Eur/m³
nuotekų tvarkymo: 1,93 Eur/m³
 nuotekų surinkimo 0,83 Eur/m³
 nuotekų valymo 0,97 Eur/m³
 dumblo tvarkymo 0,13 Eur/m³
pardavimo kaina abonentams ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:
pardavimo kaina abonentams 1,67 Eur butui per mėn.
Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina (su PVM)
Nuotekų tinklų ir šulinių plovimas hidrodinamine mašina val. 38,00
Už nuvažiuotus kilometrus km 0,41
Nuotekų išvežimas asenizacine mašina m3 9,08
Už nuvažiuotus kilometrus km 0,48
Informacija

Vartotojams

Dažniausiai užduodami klausimai

Gyventojai klausia

Pateikiame dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą. Ji stengiames reguliariai atnaujinti ir taupyti Jūsų laiką.

Kur kreiptis, jei įvyko vandentiekio avarija?

Įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į namo savininkų bendrijos pirmininką arba į daugiabutį namą administruojančią bendrovę, kadangi UAB “Vilkaviškio vandenys” eksploatuoja tik lauko vandentiekio tinklus.

Ar galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis?

Įsiskolinimą galima mokėti dalimis pasirašius skolos grąžinimo sutartį. Skolos grąžinimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį.

Kur kreiptis dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį?

Dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvenate, socialinės paramos skyrių.