Susisiekite su mumis

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinto  2023 m. birželio 7 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ 41, 43 punktu: UAB „Vilkaviškio vandenys“ apskaičiavo ir direktoriaus   2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V – 3 „Dėl vidutinio geriamojo vandens suvartojimo kiekio patvirtinimo“, patvirtino vidutinį Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 2,05 m3 gyventojui per mėnesį. Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja  2024 m. vasario 1 d.

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  1. Jei dėl techninių ar kitų priežaščių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaito prietaiso, tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t.y. 2,05 m3 gyventojui per mėnesį.
  2. Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t.y. 2,05 m3 gyventojui per mėnesį.
  3. Jei vartotojas atsisako įsileisti UAB „Vilkaviškio vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t.y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksplotavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įsileisti dienos (atsisakymo įsileisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įsileisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis – 2,05 m3 gyventojui per mėnesį padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.