Duonelaičių ir Užbalių kaimų gyventojų dėmesiui ! (papildyta)

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 27 d. gavus, iš UAB „Kauno vandenys“ laboratorijos sunkiųjų metalų vandenyje rezultatus, nustatyta, kad Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., ir Užbalių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r., vandenviečių gręžiniuose viršyta arseno norma. Arseno atsiradimo priežastys geriamajame vandenyje nežinomos. Gyventojams vandenį iš gręžinio gerti, bei naudoti maisto ruošimui griežtai draudžiama. Geriamojo vandens tiekimas iš gręžinio vartotojams bus tiekiamas, išimtinai leidžiant vandenį naudoti tik buitinėms reikmėms, t.y. vartotojams susipažinus ir pasirašius vartotojų sąraše. Gyventojai bus aprūpinami saugiu geriamuoju vandeniu plastikiniais 5l buteliais, kuriuos galės pasiimti Užbaliuose, Sodėnų ugniagesių komandos patalpose bet kuriuo metu. Atlikusią tuščią tarą prašome grąžinti atgal. Dėl geriamojo vandens tiekimo iš gręžinio atnaujinimo maisto ruošimui ir gėrimui informuosime papildomai.