Susisiekite su mumis

UAB „Vilkaviškio vandenys“ informuoja

Remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. O3E-1204 „Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, nuo 2023 m. spalio 1 d. nustatomos naujos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):

1. perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,65 Eur/m3 (su PVM 3,20 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,01 Eur/m3, (su PVM 1,22 Eur/m3 );
1.2. nuotekų tvarkymo – 1,64 Eur/m3, (su PVM 1,98 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,71 Eur/m3, (su PVM 0,86 Eur/m3 );
1.2.2. nuotekų valymo – 0,82 Eur/m3, (su PVM 0,99 Eur/m3 );
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m3, (su PVM 0,13 Eur/m3 );
2. perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,61 Eur/m3 (su PVM 3,16 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,00 Eur/m3, (su PVM 1,21 Eur/m3 );
2.2. nuotekų tvarkymo – 1,61 Eur/m3, (su PVM 1,95 Eur/m3 ) iš šio skaičiaus:
2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,70 Eur/m3, (su PVM 0,85 Eur/m3 );
2.2.2. nuotekų valymo – 0,80 Eur/m3, (su PVM 0,97 Eur/m3 );
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m3, (su PVM 0,13 Eur/m3 );
3. perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,70 Eur/m3 (su PVM 3,26 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,10 Eur/m3, (su PVM 1,33 Eur/m3 );
3.2. nuotekų tvarkymo – 1,60 Eur/m3, (su PVM 1,93 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,69 Eur/m3, (su PVM 0,83 Eur/m3 );
3.2.2. nuotekų valymo – 0,80 Eur/m3, (su PVM 0,97 Eur/m3 );
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m3, (su PVM 0,13 Eur/m3 );
4. perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijos įvade – 2,59 Eur/m3 (su PVM 3,13 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,99 Eur/m3, (su PVM 1,20 Eur/m3 );
4.2. nuotekų tvarkymo – 1,60 Eur/m3, (su PVM 1,93 Eur/m3 ), iš šio skaičiaus:
4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,69 Eur/m3 , (su PVM 0,83 Eur/m3 );
4.2.2. nuotekų valymo – 0,80 Eur/m3, (su PVM 0,97 Eur/m3 );
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m3, (su PVM 0,13 Eur/m3 );

Taikomos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitą taršą bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3E-376 „Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir nustatytos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-760 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“:
5. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,14 Eur/m3, (su PVM 0,17 Eur/m3 );
6. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,035 Eur/m3, (su PVM 0,042 Eur/m3 );
7. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,026 Eur/m3, (su PVM 0,031 Eur/m3 );
8. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,003 Eur/m3, (su PVM 0,004 Eur/m3 ).

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-761 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio tvirtinimo“ nuo 2021 m. birželio 1 d. galioja UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (be pridėtinės vertės mokesčio):
1. geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,15 Eur/vartotojui per mėn. (su PVM 1,39 Eur/vartotojui per mėn. );
2. geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 0,87 Eur/ apskaitos prietaisui per mėn. (su PVM 1,05 Eur/ apskaitos prietaisui per mėn.);
3. geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti – 1,38 Eur/ apskaitos prietaisui per mėn. (su PVM 1,67 Eur/ apskaitos prietaisui per mėn. ).

Administracija