Susisiekite su mumis

         Informuojame, kad jau galima jungtis ir leisti buitines nuotekas į naujai paklotus nuotekų tinklus

Prieš darbų pradžią, pirmiausia privaloma kreiptis į UAB „Vilkaviškio vandenys“, adresu Pramonės g. 13A, Vilkaviškis, 208 kab. ir gauti prisijungimo sąlygas, kurios išduodamos pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir penktadieniais nuo 13.00 val. iki 15.45 val. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nuosavybės dokumentus.

Taip pat yra galimybė užpildyti elektroninę prašymo formą (ją rasite adresu: www.vilkaviskiovandenys.lt → Vartotojams → Sutarčių sudarymo tvarka → Prašymas dėl prisijungimo sąlygų) ir atsiųsti el. paštu adresu info@vilkvand.lt. Prisijungimo sąlygos bus išduotos per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos.

Telefonas pasiteirauti: 8-687-45766