Susisiekite su mumis

Trilaukio vandenvietės vandens
gerinimo įrengimuose yra pakeista
vandens gerinimo technologija,
įvedant natrio šarmo dozavimą
mažomis koncentracijomis ir
papildomai yra pastatyti vandens
minkštinimo filtrai.